Fen Shiu begynner på et eventyr i Scientology Kirken i Kaohsiung. Med Renselsesprogrammet kvitter hun kroppen med de giftige substansene som kan ansamle seg gjennom årene og forhindre åndelig fremgang. Og det er Fen Shiu som begynner på ny frisk!

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.