Christine får hjelp av sin ivrige unge datter til å slippe ut deres kuer Astrid, Tilly og Stella for å beite på deres idylliske gård. Disse familiebøndene holder ett øye med sine dyr og ett øye med å skape en vakker fremtid, ved å følge forskriften «Blomstre og lykkes» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.