Faheem lever sin drøm i den Avanserte organisasjonen i Los Angeles. Han har nettopp fullført et av de høyere nivåene i Scientology og går videre til det neste. Og det er hvordan Faheem gjør sine drømmer om åndelig frihet til virkelighet!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.