Pariseren Fabienne tilbringer mye av tiden sin med å studere L. Ron Hubbards Grunnsteinsbøker. Hun tar seg også tid til hobbyen sin – å fargelegge intrikate mønstre i fargeboken for voksne. Og det ferdige produktet kunne godt være Louvre verdig!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.