Ikke la Isabellas alder villede deg – hun er klokere enn hennes år tilsier. Hun vet for eksempel viktigheten av mosjon. Og hvis du ikke tror henne, vil hun sprinte vekk og vise deg hva hun kan.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.