Esmeralda bruker sin tid hjemme til å finslipe sine ferdigheter på to rytmeinstrumenter: trommen og bassgitaren. Hun akkompagnerer også sine musikalske studier med studier for å holde den perfekte rytmen i livet, og det er informasjonen hun lærte i boken Dianetics.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.