Jerry er en ingeniør for et gass-selskap, så trygghet er en temmelig viktig sak for ham. Å holde sine omgivelser hjemme trygge er også en viktig sak, så han er ekstra omhyggelig disse dager med metodisk rengjøring og desinfisering. En annen ting han metodisk anvender er forskriftene fra Veien til lykke, som hjelper ham til å leve sitt beste og mest omsorgsfulle liv på arbeid og hjemme.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.