Rurng-jen er i Scientology Kirken i Kaohsiung for å fortsette sitt studium av en L. Ron Hubbard-foredragsserie fra Grunnsteinene. Før hun engang har fullført kurset, har hun lært at høytonede mennesker er stabile mennesker. Og med det går hun tilbake på kurs – følelsesmessig høytonet!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.