Elisabetta er en ung student av Scientology som liker å være på Saint Hill fordi hun kan «studere i Rons hjem». Den verdifulle teknologien hun lærer, vil være til nytte for henne gjennom hele livet. For det betrakter Elisabetta, som alle Scientologister, Ron som en sann venn. Hvem som helst kan oppleve hans teknologi for seg selv gjennom Verktøy for livet-kursene online fra Scientology Håndboken.

Oppdag Scientology Verktøy for livet i 19 gratis online-kurs fra Scientology Håndboken, tilgjengelige på 17 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.