Ekaterina viser noen sminke­hemmeligheter for å oppnå det perfekte utseende. Hun forteller også noen hemmeligheter for å oppnå et perfekt liv, inkludert å vite hvem man kan stole på. Hennes hemmelighet er verktøyene hun lærte fra en av Grunnsteinsbøkene, Vitenskapen om overlevelse.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.