Det første Koula gjør hver morgen er å bekrefte at alle hennes kunders sosiale sosiale medieposter er lagt ut. Det er hvordan denne morgenfuglen fanger og rir på sosiale medietrender. Det er også hvordan hun og hennes kunder «blomstrer og lykkes», akkurat som det står at man skal gjøre i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.