Bruce er en skikkelig trommeslager. Mens han er hjemme utvider han sitt opptaksresymé med «lydlandskap» – samlinger av lyder som, når de kombineres, skaper en lydatmosfære. Bruce slår på trommen for Studieteknologi, som har hjulpet ham med evnen til å fokusere og skape nye ting.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.