Doug bringer med seg sin store entusiasme for å lære til Scientology Kirken i Kansas City. Han er begeistret fordi han studerer Hubbard profesjonelt kurs og får kunnskapen til å bære en ny «hatt» i livet – som Scientology veileder.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.