Når Don kommer til Scientology Kirken i Kansas City, nyter han den historiske, storslagne foajeen før han går opp på kurs. Og ved å studere Grunnsteinene, får han et stort overblikk over alle menneskers evner og potensialer.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.