Ana er en lege som studerer til å bli kirurg, så å forstå alt hun lærer er av største og avgjørende betydning. Heldigvis oppdaget hun Studieteknologi, og ved å anvende disse verktøyene er dr. Ana i stand til med visshet å forstå kompleksitetene i ethvert emne hun studerer.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.