Diana er en profesjonell eiendomsmegler som faktisk har hatt det travelt under denne tiden. Hun fortsatte faktisk å kommunisere med sine kunder og arbeidsbyrden ble aldri mindre – hun reforhandlet komplekse kontrakter og fortsatte å inngå avtaler. Å bruke kommunikasjonsferdigheter kan hjelpe til med å bringe suksess i ethvert område av livet, og disse ferdighetene kan læres og forbedres med kurset i Kommunikasjon i Scientology Håndboken.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.