Hjemme holder Ching‑Chieh seg aktiv og i form. Hun har opprettholdt sitt fysiske velvære med en regelmessig rutine av knebøyninger og strekkøvelser. Og hun har opprettholdt sitt mentale velvære ved å studere forskriftene fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.