Dan har en plan for å finne svarene på hvordan han kan forbedre sitt liv. Han har funnet svar han kan bruke hver dag i De avanserte kliniske kursene. Og så langt gjør Dans plan ham til en bedre mann!

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.