Med så mye tid tilbrakt hjemme gjenoppvekker Daniel barndomshobbyer. For ham betyr det å bygge noen detaljerte modeller av papir. Og for å fortsette å bygge en fremtid tross bekymringer over hendelsene i den virkelige verden, vender Daniel seg til prosesser i Selvanalyse.

Bruk prosessene i Selvanalyse for så lite som en halv time om dagen i to uker, og du kan i betydelig grad heve deg selv på Den emosjonelle toneskalaen og trekke deg selv ut av nesten hva som helst.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.