Claudia har utnyttet sin tid hjemme ved å øve på en ny ferdighet. Hun tok de nødvendige skrittene for å lære litt tradisjonell koreografi, og nå danser hun gjennom livet!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.