Larisa er fra Russland og bor i Danmark, og hun gjør en aktivitet som krysser alle kulturelle grenser – nemlig å komme seg ut hver morgen for en løpetur. Og hun vil at verden skal vite at måten å få mer energi på er å bruke mer energi ... ved å mosjonere. Det er et universelt sant råd og en måte å «Ta vare på deg selv» på, som anbefalt i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.