Mens hagen i Cristinas nabolag tilhører alle, har hun tatt ansvar for dens omsorg og vedlikehold. Og det betyr at hun sørger for at 90 tørste trær alltid har nok å drikke. En persons villighet til å ta på seg ansvar kan forutsies ut fra hvor han befinner seg på Den emosjonelle toneskalaen.

Den emosjonelle toneskalaen er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.