Ved alltid å se på den lyse siden av livet, bruker Vanessa denne tiden til å berike livene til sine barn og seg selv med kunst og leker. Og for å hjelpe med å holde sitt utsyn positivt vender hun seg til boken Scientology: Et nytt syn på livet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.