Corinne har et fransk navn og en aksent som følger med det. Så det er ingen overraskelse at hun kunngjør sin ankomst inne i sin Scientology Kirke i Tampa med ett ord – «Voilà!» Og like sprudlende som det høres ut (og det er det), studerer hun også Vitenskapen om overlevelse, en bok som handler om emosjoner.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.