Corbyn har slipt sine ferdigheter ved å slipe sine verktøy. For eksempel, han hugger i vei både på tiden og vedstabelen – ved å finslipe øksen sin. Som en ytterligere nytte holder han ved å være travelt opptatt moralen sin høy, og det gir ham tillit til sin evne til å gjøre praktisk talt hva som helst. Hvem som helst kan øke sin produktivitet og oppnå selvtillit ved å følge Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.