Yu-Hui er en renessansekunstner som streber etter kompetanse i alt hun gjør. Hennes pastellmaleri er billedskjønne og hennes blomsteroppsetninger er perfekt arrangert. Og det hele stammer fra hennes beslutning om å bruke Veien til lykke som sin reisehåndbok i livet.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.