Bill lærer detaljene i kommunikasjon. Han er i Scientology Kirken Washington State og studerer boken som tar for seg sannhetene i hver del av emnet, Dianetics 55!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.