Clive studerer alltid med sin 107 år gamle venn «Webster» ved sin side. «Webster» er selvfølgelig hans klassiske ordbok – nøyaktig den partneren du ønsker for å hjelpe deg med å definere ordene som noen ganger er vanskelige å finne.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.