Når kundene kommer inn i kopibutikken der Borbála står ved disken, får de mer enn kopier. De får fred i sinnet – fra hånddesinfeksjon til de virusfrie overflatene. Borbála er et levende eksempel på hvordan hvem som helst kan «verne om og forbedre omgivelsene sine» og reise på Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.