Claudio tar seg tid fra å drive det vellykkede firmaet han og hans kone startet under lockdownen for å gi alle noen gode råd: Gjør alt som trenges for å blomstre og lykkes. For Claudio betyr det å studere verktøyene i Scientology og omsette dem i praksis i yrkeslivet og sitt personlige liv.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.