Claudia er begeistret over å komme tilbake til Scientology Kirken og Celebrity Centre Nashville. Og når dette neste kapittelet begynner, tar hun et stort skritt i retning av å styrke sin forståelse av fundamentene i Scientology ved å melde seg på et kurs i Grunnsteinene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.