Hvis du elsker brettspill, ikke passer Start – gå direkte til Chun-Yens hus. Han har et monopol med en «vegg full av spill» behørig for en ekte entusiast. Denne fyren er en spiller! Hobbyen hans er en metafor for teknologi fra Scientology: Tankens grunnbegreper som sier: «LIVET ER ET SPILL.»

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.