Med kosten i hånden bringer Chun‑Long orden i omgivelsene sine – og det er bare en av måtene han tar vare på familien sin. Han har gjenoppfrisket forskriftene i Veien til lykke til gagn for alle i sitt område.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.