Med livets daglige mønster forstyrret av å måtte holde seg hjemme, tar Christine seg tid til å sette sammen enda en quilt med intrikate mønster. Og når hun føler et svekkende fokus, vender hun seg til Arbeidets problemer for å få sin kreativitet og sitt liv tilbake på sporet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.