Chip er i Scientology Kirken i Atlanta og studerer Grunnsteinene – nærmere bestemt boken Skapelsen av menneskelige evner. Takket være studiene sine, sier han at ting i livet bare går som han vil. Så han er superinformert fra å lære grunnprinsippene i Scientology!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.