Snarere enn å tenke på alle tingene han ikke kan gjøre akkurat nå, tilbringer Yao‑Ching sin tid med å skape kjære minner med sin sønn gjennom morsomme spill og læring. Han følger forskriften «Elsk og hjelp barn» fra Veien til lykke – en visdom som vil gjøre seg betalt i generasjoner fremover.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.