Jürgens destinasjon ligger midt mellom Pretoria og Johannesburg. Det er hans Kirke, den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Afrika. Han er fullstendig forberedt på å sette i gang igjen med sine studier i Scientology. Munnbind – ja! Hansker – ja! Temperaturkontroll – ja! Og kursmaterialer for å lære om livet – ja!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.