Bruce hyller livet ved å omgi seg med dekorasjoner som vitner om ham selv og hans familietradisjoner. Enten de er subtile eller ikke, gir hans omgivelser uttrykk for smaken og tradisjonene til familien og gruppene han er en del av. Forståelse av samspillet mellom individer og verden rundt dem er emnet i kurset Tilværelsens dynamikker i Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.