Carlos bruker denne tiden til å komme à jour. Han gjør online-kurs, ordner noen ting rundt i huset og får generelt sett orden på livet sitt. Å holde seg produktiv betyr å holde seg positiv, og det er å komme à jour med forskriften «Vær flittig» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.