Carlos bor for tiden i København, hvor han, der Nytorv og Gammeltorv møtes, studerer i byens historiske Scientology Kirke. Han er i ferd med å starte på Dianetics og skape sitt eget historiske møte mellom sitt gamle selv og sitt nye selv.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.