Når dyrlege Calvin har en fridag, bruker han motorsagen sin til å sage og kløyve litt ved. Det er ikke akkurat en hobby – det er veden han vil bruke til å varme opp huset sitt. Han sier at det er en utmerket måte å være flittig på, som tilfeldigvis er en av de verdifulle leksjonene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.