For Marika er det virksomhet og travelhet som vanlig – arbeid og oppfostring av barn. Hun har omarrangert livet sitt slik at det inkluderer den ekstra omsorgen som trengs for å bevare et trygt miljø både for henne selv og familien. Men det betyr ikke at hun lar noe komme i veien for å oppnå sine mål. Veien til lykke inspirerer Marika til å blomstre og lykkes, uansett omstendigheter.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.