Bob er tilbake i sin lokale Scientology Kirke i Kansas City, og gjett om han er begeistret. Han planter kunnskapens frø ved å fortsette sitt studium av Studieteknologien. Og Bob er sikker på at han vil høste formidabel nytte som gjelder for alle sider av sitt liv.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.