Den spirende gitaristen Bruno fikk et uvurderlig råd fra sin pappa – «Øv». Pappa henviste til Veien til lykke og forskriften «Vær kompetent». Så fra nå av er Brunos vei til å bli en dyktig gitarist brolagt med øvelse, øvelse, øvelse.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.