Brenda er tilbake i sin Scientology Kirke i Phoenix. Hun er begeistret over å fortsette på reisen – en reise som hun sier allerede har gitt henne enorme evner og stabilitet. Og det er mer i vente!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.