Braulio får det til å se lett ut å eie en jernvarehandel. Men det er fordi han etter en hel dags arbeid tar seg tid til å organisere for neste dag. Og den slags flittighet gjør seg betalt med en fremgangsrik virksomhet.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.