I disse sosialt distanserte tider holder Nancy seg i nær kontakt online med sin familie utenfor delstaten. Sammen har de fylt grenene på familietreet. Ved å spore opp sine røtter har Nancy og familien faktisk styrket sine familiebånd med kommunikasjon – et emne som er dekket i et viktig kapittel i Scientology Håndboken.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.