Martin er tilbake i Scientology Kirken i Quebec. Der sier han igjen «bonjour» til Grunnsteinene og studerer grunnprinsippene i selve Scientology.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.