Bob er inspirert av Veien til lykke og holder seg veldig flittig. Han har brukt denne tiden til å takle disse «når jeg får tid en dag»-syklusene til forbedringer rundt huset. Og han har hatt det travelt med å bygge, reparere og pusse opp ting selv.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.