For å unnslippe varmen om kvelden går Rui‑Qian ut og sykler. Brisen som blåser forbi ham kjøler ham ned. I tillegg til avkjølingsfaktoren har vi også helsefaktoren ved å sykle for mosjon. Det er Rui‑Qian som sørger for sin egen langsiktige overlevelse, som er en del av Tilværelsens dynamikker fra Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.